מדוע הנצחות חיוניות לרוח הקהילתית?

במארג החוויות האנושיות, הנצחות בולטות כחוטים מרגשים שטוות יחד את העבר, ההווה והעתיד. פעולות זיכרון אלו, באמצעות לוחות זיכרון ושלטים, חורגות מעבר להכרה באלו שעברוContinue readingמדוע הנצחות חיוניות לרוח הקהילתית?